top of page
Contact Us

Thank you for your submission

Ang MetaMizer 240SSS Clinical Waste Management System ay isang produkto ng DJ Batchen. Para sa mga katanungan at benta, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang form na ibinigay, o direktang mag-email sa amin sa address sa ibaba.

Batchen 50 taong logo malaki PNG_edited.p

Address: 4-6 Raglan Rd,

Auburn

NSW, 2141

Australia

Website: www.MetaMiser.com.au

Website: www.Batchen.com.au

Email: sales@batchen.com.au

Ph: +61 2 9644 7444

MetaMizer Batchen Logo Red Transparent D
bottom of page