top of page

Impormasyon sa Pinansyal at Staffing

Pananalapi

Maaaring ayusin ni DJ Batchen ang pagpapaupa ng mga unit sa mga institusyon ng pangangalagang pangkalusugan na nagpapalaya ng kinakailangang kapital para sa pangangalaga ng pasyente. Para sa ilang internasyonal na customer, pinadali din ni DJ Batchen ang mga sovereign loan upang mapadali ang pag-install ng mga operasyong batay sa MetaMizer.

Staffing

Ang pagsasanay sa mga kawani ay nasa anyo ng isang isa-sa-isa o maliliit na sesyon ng grupo. Ito ay tumatagal ng humigit-kumulang 2 oras. kapag nasanay na ang iyong mga tauhan, maaari na nilang patakbuhin ang mga makina nang walang pangangasiwa. Walang kinakailangang kawani ng espesyalista.

Maaaring subaybayan ang isa o maramihang unit sa pamamagitan ng koneksyon sa internet o telepono na naghahatid ng up-to-date na impormasyon sa bawat yugto ng proseso.

bottom of page